Olie reinigingssysteem

De cycloon separator, kruimtriller en papierfilter zijn de hoofdonderdelen van de Kiremko oil cleaning filosofie. 

Olieopslag na filtratie zijn verdere aanvullingen welke vaak klantspecifiek worden uitgevoerd. Hoofddoel is een optimaal gebruik van bakolie door efficiënte filtratie en een hergebruik van gefilterde olie.