Bandfilter

Het bandfilter zorgt voor het grof voorfilteren van de bakolie om verstopping in de pomp en oliecirculatiesysteem te voorkomen. 

Tegelijkertijd is de constructie zodanig voorzien dat mogelijke damp en waterresten die vanuit het bakproces in de olie gekomen zijn, uitdampen en daarmee pompcavitatie en het aantasten van olie voorkomen.