Product Handling & Transport

Gedurende het hele productieproces van grondstof naar eindproduct, worden de aardappelen in verschillende stadia van machine naar machine getransporteerd voor de volgende procesfase.

Elke stap in het proces stelt eigen specifieke eisen aan dat transport. Koeling, weging, sortering, ontwatering of ontvetting zijn bovendien productiestappen die aan dit transport worden toegevoegd. Kiremko biedt een uitgebreid assortiment aan toepassingen voor product handling en -transport. Ongeveer 15% van de totale kosten van een productielijn betreft trillers en banden. De juiste keuze is dus erg belangrijk en mede bepalend voor het rendement.