Pre-cleaning

Het schoonmaken van de te verwerken aardappelen bepaalt het succes van het verdere proces. Schoonmaken is niet ingewikkeld, maar moet op de juiste wijze gebeuren. Natuurwetten, zoals drijfvermogen en soortelijk gewicht zijn de basis.

De technologie van optimale waterstromen en de specifieke vorm van het spoelbassin zijn ontwikkeld dankzij vele jaren ervaring. Het resultaat is een schone aardappel, zonder stenen, loof en slechte aardappelen, die probleemloos verder verwerkt kunnen worden.