Bewust zakendoen
voor een eerlijke toekomst

Onze visie is dat een toekomstbestendig Kiremko afhankelijk is van gemotiveerde medewerkers, een gezonde planeet en de beste aardappels die duurzaam verwerkt worden door klanten.

Fair Future doelen

De wereld is continu in beweging, ook in de voedselverwerkende industrie zien we een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Duurzaam investeren in de toekomst wordt zichtbaar gemaakt in het Fair Future beleid van Kiremko. De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen de basis voor dit beleid. Dit zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld. We richten ons hierbij op 4 thema's.

1

Verantwoorde productie

Kiremko produceert op verantwoorde manier en investeert in duurzame industrie met alle ketenpartners kijkend naar eigen productieproces en verantwoorde productie voor zijn klanten.

Hoe produceert Kiremko verantwoord

2

Klimaatactie

Actief de uitstoot van broeikasgassen verminderen, door zowel te besparen op energieverbruik als zuinig om te gaan met energiebronnen.

Hoe onderneemt Kiremko actie

3

Medewerker en maatschappij

Kiremko staat voor betrokken medewerkers en draagt bij aan de lokale maatschappij door te investeren in sport, jeugd & onderwijs. Om zo de passie voor techniek breed te delen.

Hoe draagt Kiremko hier aan bij

4

Partnerschappen

Kiremko werkt samen met partners in de keten om meer impact te creëren. Zo delen wij onze verantwoorde manier van ondernemen met partners, toeleveranciers en klanten.

Hoe zien Kiremko's samenwerkingen er uit