Woerdens Techniek Talent
Het Woerdens Techniek Talent (WTT) is een samenwerkingsverband tussen het lokale bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen met het doel de instroom naar technische opleidingen te bevorderen, zodat er in de regio ook in de toekomst voldoende technisch geschoold personeel zal zijn.

Techniek is leuk!
Het Woerdens Techniek Talent heeft zich ten doel gesteld kinderen bekend te maken met de veelzijdigheid van techniek, hen zich ervan bewust te maken dat techniek een essentieel onderdeel uitmaakt van ons dagelijks leven en dat werken in technische beroepen leuk en interessant is.


Om scholieren kennis te laten maken met techniek organiseert het WTT evenementen en projecten waarbij ze direct met techniek in aanraking komen. Een van die initiatieven is de Techniek Driedaagse. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd. Zo’n 4.000 leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit de gemeente Woerden en omliggende gemeenten bezoeken de Techniek Driedaagse. De leerlingen nemen deel aan tal van doe-activiteiten in diverse technische branches om de veelzijdigheid van werken in technische beroepen te ervaren. Ook Kiremko werkt ieder jaar graag aan dit evenement mee.

M
eer informatie?
Kijk op de website van Woerdens Techniek Talent.

Duurzaam Meedoen
Hoe kunnen werknemers goed en gezond langer doorwerken? Die vraag staat centraal in het pilotproject 'Duurzaam Meedoen in de Metalektro'. Kiremko is in 2013 gestart met deelname aan dit project.

A
chtergrond
Een loopbaan is niet meer afgebakend tot een carrière bij één bedrijf of in één bepaalde richting. De sector Metalektro staat voor de uitdaging om mensen op een gemotiveerde, gezonde en prettige manier langer aan het werk te houden. Dat betekent blijvend investeren in (oudere) medewerkers waardoor zij inzetbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt blijven.

Met welke duurzaamheidsvraagstukken is Kiremko actief?
Na het inventariseren van knelpunten wordt er systematisch gewerkt aan verbeteringen. Zo worden er binnen Kiremko onderwerpen als kennisdeling en introductie uitgewerkt zodat dit leidt tot een bevordering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Klik hier voor informatie over dit project.